Vés al contingut

Infermeria i farmacologia bàsica

Característiques del curs

Adreçat a

Infermeres/ers
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Infermeria i farmacologia bàsica

En l’era de la medicina personalitzada, els i les professionals sanitaris/àries requereixen formació i competències en farmacologia. En el seu sentit més ampli, la farmacologia és l'estudi de tots els compostos (naturals i sintètics, endògens i exògens) que interactuen amb l’organisme del cos, i també inclou el coneixement de les interaccions entre aquests compostos i els òrgans del cos. La farmacologia integra l'estudi dels usos terapèutics i els efectes d'aquests compostos, així com els efectes adversos d’aquests agents.

Els tractaments farmacològics han estat factors decisius en els tractaments mèdics al llarg de la història, com ha estat la introducció d’antibiòtics, que han permès disposar d’una cura per a les infeccions o el tractament del dolor i els anestèsics, els quals van permetre el desenvolupament de la cirurgia. 

En els darrers anys també estem observant un increment continuat en la utilització de fàrmacs, que es deu a factors com l’increment en la recerca de nous medicaments; l’augment de l’esperança de vida, amb pacients d’edat avançada amb multimorbiditat que requereixen múltiples tractaments; la introducció de les recomanacions de tractament farmacològic en les guies de pràctica clínica i, en un context global, l’augment de persones que tenen accés als medicaments. 

Al llarg del curs es descriuen els principis bàsics de la farmacologia, així com les característiques generals del tractament farmacològic de patologies amb elevada prevalença com són malalties cardiovasculars, renals, digestiva i respiratòria. També hi ha un capítol dedicat a la farmacologia del dolor. 

Les competències dels i les professionals d’infermeria comprenen diferents parts del procés farmacoterapèutic i no només l’administració de medicaments. En aquest sentit, un dels grans reptes que planteja avui en dia la farmacoteràpia és l’avaluació de resultats en salut, especialment en el seguiment dels processos crònics. D’altra banda, els i les professionals d’infermeria, com la resta de professionals sanitaris, tenen l’obligació de notificar les reaccions adverses a medicaments en procés de farmacovigilància dels medicaments.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer la farmacologia bàsica dels principals medicaments usats en clínica per tal d'aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària de la infermeria. 

 • Adquirir un coneixement ampliat sobre les diferents formulacions per a l’administració de medicaments i les seves característiques. 

 • Conèixer els principis de la farmacocinètica i farmacodinàmica dels fàrmacs i el seu impacte en l’acció dels medicaments i els seus efectes adversos.

 

Contingut
 1. Correcta administració de medicaments 

  • Formes farmacèutiques

  • Vies d’administració de fàrmacs

  • Preparació segura de medicaments

 2. Farmacocinètica i farmacodinàmica

  • Farmacocinètica

  • Farmacocinètica clínica: vies d’administració

  • Farmacodinàmica: mecanisme d’acció dels fàrmacs

 3. Farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial

  • Els vasodilatadors

  • Els antiarrítmics

  • Els diürètics

  • Farmacologia del SCA, la FA, la IC i l’HTA

 4. Farmacologia renal, de les alteracions dels lípids i la coagulació

  • Farmacologia de l’hemostàsia

  • Farmacologia dels lípids

 5. Farmacologia del dolor

  • Fàrmacs analgèsics

  • Fàrmacs coanalgèsics

 6.  Farmacologia digestiva i respiratòria

  • Fàrmacs antiulcerosos i antiemètics

  • Fàrmacs que actuen sobre la motilitat intestinal

  • Fàrmacs broncodilatadors i antiinflamatoris bronquials

  • Fàrmacs antihistamínics i antitussígens

  • Fàrmacs expectorants i mucolítics

 

Metodologia
illustracio_1

La formació en línia d’UCF té els i les participants com a eix central del procés formatiu. És a partir d’aquests que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge. 

Per realitzar aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els i les participants i la tutoria, així com els instruments formals d’avaluació. 

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats – casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor/a expert en la matèria. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.