Vés al contingut

Lideratge de la infermera com a eina estratègica de les entitats de l’entorn de salut i social

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Infermeres/ers
Professionals no assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Lideratge de la infermera com a eina estratègica de les entitats de l’entorn de salut i social png

Els darrers temps, i més encara després de la COVID-19, les infermeres i la resta de professionals de l’entorn de la salut s’han vist en una tessitura amb què mai s’havien trobat. Conceptes nascuts els darrers anys, com el Nursing Now o “infermera rebel”, intenten articular un canvi de mirada sobre la figura d’aquests professionals de la infermeria. L’objectiu per assolir és el desenvolupament competencial complet de la professió des de la transversalitat.

Els equips de treball multidisciplinaris són cada vegada més presents i està demostrat que aporten millors solucions i de més qualitat. El paper de les infermeres és cabdal en aquests tipus d’equips, consolidant-se en diferents rols i funcions, entre els quals destaca el rol de lideratge.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Oferir eines per empoderar les infermeres de cara a liderar els reptes de salut del segle.

 • Fomentar l’excel·lència i posar al centre les cures d’infermeria com a instruments per a la millora de la salut de la població i la disminució de les desigualtats.

 • Fomentar el lideratge de les infermeres en els sistemes de salut i comptar amb la seva aportació en la promoció de la salut i la prevenció de les malalties.

 • Aprofundir i consolidar el seu rol i expertesa en el desenvolupament de nous models de cures, com a actors fonamentals.

   

Contingut
 1. Rol, autolideratge i excel·lència en l’atenció a les persones

  • Lideratge de la infermera com a eina estratègica

 2. Lideratge avançat dels nous models de cures

  • Gestió d’emocions

  • Gestió de cures

  • Gestió de la qualitat, la seguretat i l’experiència del pacient

 3. Lideratge relacional: persones ateses, famílies, equips i entorn

  • Lideratge dins l’equip multidisciplinari i el treball en equip

  • Comunicació i habilitats relacionals

 4. Lideratge en la promoció i la prevenció de la salut

  • Docència i aprenentatge

  • Investigació i infermera

    

Metodologia

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 

 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.