Vés al contingut

Radioteràpia guiada per imatge

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Tècnics de radioteràpia, residents d’oncologia radioteràpica i residents de física mèdica
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d'especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
radioterapia_guiada_imatge.jpg

Un dels desenvolupaments de més transcendència en els tractaments de radioteràpia és la incorporació de les tècniques d’imatge en el procés, que han esdevingut una necessitat constant des dels inicis de la radioteràpia i l’ús de les quals s’ha modificat de formes diverses.

L’evolució dels equips i, especialment, dels sistemes d’imatge ha donat lloc a la radioteràpia guiada per la imatge.

És per això que els professionals hem de mantenir-nos al dia en els avenços dins de la nostra especialitat, ja que la tecnologia i les pràctiques laborals estan en constant evolució. Això implica aprendre noves habilitats i estar al corrent dels darrers desenvolupaments científics i tècnics relacionats amb el nostre treball, tal com podràs abordar en el coneixement que hem traslladat en aquesta formació.

Requisits d’accés: 

El curs va dirigit a tècnics/ques de radioteràpia, residents d’oncologia radioteràpica, de física mèdica i infermers/res.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Tenir coneixements avançats en registre d’imatge, anatomia i diferents tècniques (RMN, PET, etc.) relacionades. 

Objectius específics:

 • Conèixer els diferents tipus d’imatge en planificació de tractaments, així com l’ús de marcador i contrasts.
 • Millorar el coneixement al camp terapèutic i de diagnòstic. 
 • Ajudar el/la professional a assumir major autonomia en les seves funcions. 
 • Millorar la toma de decisions i atenció al pacient en tractament. 

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Coneixements avançats i habilitats en registre d’imatge, anatomia i diferents tècniques.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Introducció (3h)
  • Què entenem per IGRT? 
  • Competències segons el rol professional: de la legalitat a la pràctica
  • Evolució dels sistemes d’imatge
 • Mòdul 2. Generalitats de la planificació del tractament (8h)
  • De l’anatomia topogràfica, a l’anatomia radiològica
  • Marcadors radiològics
  • Ús del injector de contrast
  • Adquisició d’imatges 4D
  • Maneig d’altres tipus d’imatge: PET, RMN, etc.
  • Aplicacions de delimitació de volums
 • Mòdul 3. Generalitats de l’administració del tractament (8h)
  • Adquisició de la imatge: 2D, 3D, 4D amb kV, MV, infrarojos, etc. 
  • Altres sistemes de IGRT
  • Tractament sincronitzat amb el moviment: gating i tracking
  • Radioteràpia adaptativa
 • Mòdul 4. La imatge per patologies més freqüents: SNC, ORL i mama (6h)
 • Mòdul 5. Control de qualitat dels sistemes d’IGRT (2h)
  • Conceptes bàsics
 • Mòdul 6. Avaluació (3h)
  • Impacte en la reducció dels marges de PTV 
  • Impacte en el resultat clínic: control tumoral i toxicitat
  • Conceptes bàsics de radiòmica

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

 • UC_2-0388-11_3: Gestionar una unitat de radioteràpia.

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.