Vés al contingut

Salut digital i transformació digital

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Nutricionistes
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
15h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

La pandèmia ha accelerat molt l'aplicació de tecnologies digitals en l'atenció sanitària, i ara caldrà revisar i ordenar la seva utilitat i eficiència en la situació de postpandèmia. 

Amb aquest punt de partida i tenint en compte el moment que estem vivint, són molts els reptes del nostre sistema sanitari. 

Així doncs, la salut digital entesa com a oportunitat té un gran potencial per contribuir a la superació de molts d’aquests reptes. Però ens cal ser conscients del paper del pacient en tot això i el món que l’envolta, perquè tenir un pacient connectat amb el sistema de salut significa tenir un pacient més empoderat, compromès i més conscient del seu estat de salut, fet que ens ajuda a tots. I això passa per una transformació digital que implica a les organitzacions i als i les professionals que hi treballen.

En aquest curs apropem aquelles eines i recursos per reflexionar i estar preparats/ades per fer front a noves maneres de fer i de treballar amb aquesta transformació digital, així com l’impacte de les tecnologies disruptives en l’àmbit de la salut. Tecnologies amb les quals difícilment podrem treballar si no coneixem i posem en context les oportunitats que ens faciliten i el seu impacte.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectiu general: 

 • Descobrir el potencial de les noves tecnologies disruptives i els facilitadors tecnològics, aplicats als diferents àmbits assistencials.

Objectius específics: 

 • Reflexionar sobre els reptes del sistema de salut i veure les oportunitats i l’impacte de la salut digital. 

 • Situar el moment actual dins del context VUCA/BANI per potenciar la mentalitat i la capacitat d’adaptar-se als canvis constants. 

 • Aprofundir en la necessitat d’innovar en l’àmbit sanitari. 

 • Conèixer tecnologies disruptives: el seu ús i les potencialitats en l’àmbit mèdic. 

 • Potenciar les estratègies i metodologies que impliquen la transformació digital del sistema. 

 • Veure la importància de la ciberseguretat en les organitzacions de salut

 

Contingut
 1. Reptes del sistema de salut

  • Introducció

  • La sanitat pública i universal

  • L’impacte de la COVID-19

  • Un bon model amb baixa inversió

  • Reptes externs

  • Reptes interns

  • Propostes de solucions

  • La salut digital com a oportunitat

 2. Navegar en aigües tempestuoses: VUCA/BANI

  • La complexitat de les organitzacions de la salut

  • La transformació digital dels serveis de salut és complexa

  • Què volem dir quan parlem de salut digital? 

  • Problemes tècnics versus problemes adaptatius

  • Els reptes adaptatius requereixen lideratge

  • La nostra societat

  • Un context molt complex

  • VUCA: una manera d’analitzar la realitat social i actuar en consonància

  • Després del VUCA arriba el BANI

  • Els reptes del BANI

 3. Per què necessitem innovar?

  • Innovació en salut

  • La innovació a Europa i Espanya

  • La innovació a les comunitats autònomes

  • Situació actual de la innovació en el nostre ecosistema de salut (DAFO)

  • Camps prometedors per a la innovació en salut i nous reptes

  • El procés d’innovació en salut

  • Què és innovació i què no en el sector biomèdic? 

  • Casos d’èxit

  • Algunes innovacions que poden canviar l'atenció sanitària i la medicina

 4. Tecnologies disruptives: IA

  • El cas de DeepMind

  • La intel·ligència emocional (IA)

  • Les xarxes neuronals

  • L’entrenament de xarxes neuronals

  • Problemes i limitacions

  • Aplicacions de la IA

  • Intel·ligència artificial general

 5. Aplicacions de la impressió 3D en medicina

  • Introducció

  • Història

  • Tipus d’impressores per a aplicacions mèdiques 

  • Què és la impressió 3D en medicina

  • Característiques i varietat dels materials

  • Ús mèdic de la impressió 3D

  • Bioimpressió

 6. El pacient connectat

  • Introducció

  • Les eines digitals

  • L’empoderament de la ciutadania 

  • Avantatges de tenir un pacient connectat al sistema de salut

  • Adopció i barreres de les eines digitals

  • La salut mòbil

  • Les aplicacions de salut

 7. Transformació digital: estratègies i metodologies innovadores

  • Introducció

  • Les eines digitals

  • L’empoderament de la ciutadania

  • Avantatges de tenir un pacient connectat al sistema de salut

  • Adopció i barreres de les eines digitals. o La salut mòbil

  • Les aplicacions de salut

 8. Ciberseguretat, privacitat i ètica

  • Introducció

  • La ciberdelinqüència

  • La ciberseguretat en les organitzacions de la salut

  • Principals amenaces de ciberseguretat

  • Com fer front als reptes de ciberseguretat

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.