Vés al contingut

Tecnologia robòtica per a neurorehabilitació de la marxa

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Fisioterapeutes
Altres professionals assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
49h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació

La tecnologia robòtica en neurorehabilitació es pot considerar com una tècnica avançada o un enfocament terapèutic dins del camp de la rehabilitació neurològica. Aquesta tecnologia fa servir dispositius robòtics o exoesquelets que milloren la qualitat dels tractaments assistencials i la qualitat de vida dels pacients amb trastorns neurològics. 

En aquest curs sobre l’aplicació de la robòtica per a la neurorehabilitació de la marxa, ens centrem en l'impacte directe dels exoesquelets en la millora de la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda, oferint noves oportunitats de recuperació i autonomia.

Us convidem a descobrir una formació on la tecnologia i la salut es fusionen per oferir-vos un aprenentatge excepcional. 

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Proporcionar coneixements específiques sobre dispositius mèdics, exoesquelets, destinats a la neurorrehabilitació de la marxa. 

Objectius específics:

 • Conèixer a nivell tècnic i clínic els exoesquelets.
 • Diferenciar les diferents extremitats dels exoesquelets segons la seva funcionalitat.
 • Saber activar les extremitats: funcions i moviments que es poden generar amb el dispositiu.
 • Ajustar mecànicament el dispositiu segons perfil de pacients.
 • Poder explicar als pacients els beneficis de les teràpies de neurorrehabilitació robòtica. 

 

Contingut
 • Mòdul 1. Introducció als exoesquelets i el seu propòsit (4 h)
  • Tecnologia robòtica d'exoesquelets
  • Patologies que poden ser tractades amb exoesquelets
  • Tipus d'exoesquelets i futur dels exoesquelets
 • Mòdul 2. Exoesquelets d'extremitats inferiors (5 h)
  • Disseny del "Frame"
  • Articulacions mecatròniques i motors
  • Sensors Comunicació entre el pacient
 • Mòdul 3. Interacció Pacient exoesquelet (10 h)
  • Adaptació de l'exoesquelet al pacient, mesures biomecàniques
  • Feedback i inputs de diferents tipus de pacients, consideracions
  • Feedback de l'Exoesquelet
  • Seguretat I Avaluació
 • Mòdul 4. Teràpies amb l'Exoesquelet (10 h)
  • Limitacions Teràpies convencionals
  • Combinació teràpies convencionals i teràpia robòtica
  • Sistema nerviós i neuroplasticitat
 • Mòdul 5. Moviment i Exoesquelet (10 h)
  • Anatomia de la marxa
  • Tipus de moviments amb les extremitats inferiors
  • Anàlisi de la marxa, paràmetres
  • Generació de Moviments amb l'exoesquelet, paràmetres
  • Seguretat II
 • Mòdul 6. Teràpies robòtiques i patologies afecten la marxa (10 h)
  • Introducció
  • Lesió medul·lar
  • Ictus
  • Parkinson
  • Esclerosi múltiple
  • Teràpies amb Nens
 • Continguts desenvolupats al llarg del curs
  • Gestió de residus
  • Empremta ecològica
  • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS2030

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

 • UC_2-1728-11_2:Elaborar, dispensar i mantenir productes d'ajuts tècnics fabricats a mida, col·laborant amb el responsable tècnic i/o professional qualificat.

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos basats en fets reals que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.