Vés al contingut

Tutors online

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
5h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Tutors online

La funció docent és estratègica en el conjunt del sector sanitari i social. I ho és encara més en el moment en què ens trobem, amb la necessitat que la formació interna que es duu a terme als centres sigui motor per impulsar noves maneres de fer més eficients i innovadores. El desenvolupament professional de qualsevol persona formadora passa sovint per actualitzar i optimitzar les competències docents, millorar la pràctica formativa a través de la reflexió i incorporar-hi la pròpia experiència.

En les activitats de formació en línia, l’acció tutorial ha d’acompanyar, tutelar, guiar i dinamitzar l’activitat durant el desenvolupament del programa, i no només ha de resoldre els dubtes o les qüestions que els i les participants puguin tenir, sinó que, especialment, ha d’afavorir i potenciar-ne la connexió amb les activitats i amb els altres companys i companyes.

En aquest curs, a més d’incidir en aquests aspectes, treballarem els elements fonamentals que es despleguen al voltant dels i les participants, i que tenen una incidència directa en els objectius d’aprenentatge pretesos.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer les característiques i potencialitats de la formació en línia.

 • Saber quines són les tasques que cal que el/la tutor/a desenvolupi.

 • Adquirir estratègies de planificació i desenvolupament de l’acció tutorial en un entorn virtual.

 • Familiaritzar-se amb diferents estratègies i metodologies d’avaluació.

 • Analitzar les possibilitats d’altres eines i recursos digitals en el marc d’un procés formatiu.

   

Contingut
 1. La formació en línia i la plataforma virtual

 2. La funció tutorial i la seqüència didàctica

 3. La comunicació amb els participants

 4. Seguiment i dinamització

 5. Avaluació dels aprenentatges

 6. Altres eines i recursos 2.0 aplicats a la formació

   

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, i es presenten de forma “gamificada” i amb elements propis de la metodologia escape room.

A través de diferents reptes que se li presenten, el i la participant ha d’anar superant els diversos blocs de continguts. Per fer-ho, haurà de consultar els continguts teòrics, elements centrals del curs, però també haurà d’estar molt atent/a a totes les pistes i claus que vagi rebent.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.