Emprenedoria 2023-02-28T12:50:17+02:00

Project Description

Emprenedoria

Intraemprenedoria. Mentalitat emprenedora per impulsar noves solucions.

 • Actituds i competències
 • Processos i projectes
 • Anàlisi de problemes
 • Ús de metodologies design thinking i human centered
 • Disseny de propostes de valor i ús de Business Model Canvas
 • Pla de viabilitat i Elevator pitch
 • Comunicació i difusió
 • Lideratge de projectes innovadors

Objectius:

 • Definir de forma més acurada les competències/actituds i habilitats que necessita un emprenedor en
  ple segle XXI; amb la pràctica del TEST DE L´EMPRENEDOR.
 • Aprofundir en els temes de MARKETING/FINANCES I FISCALITAT D´UN NEGOCI, des de la perspectiva
  prèvia del projecte i amb les implicacions d’un negoci en funcionament, introduir més exemples pràctics.
 • Treballar els temes de Pla de Comunicació i Lideratge d´una manera més extensa.
 • Introduir un nou contingut relacionat amb les xarxes socials, una visió general per l´aprofitament de les
  mateixes per millorar la visibilitat del projecte.

Obert a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1.Comprensió de l’entorn de l’emprenedoria

1.1. Actitud i habilitats necessàries per emprendre al segle XXI
1.2.Test pràctic de capacitats per l´emprenedoria

2. Projecte d’emprenedoria

2.1. Definició de la missió i la visió del projecte d´emprenedoria
2.2. Anàlisi pràctic de la posició de sortida (d.a.f.o. I estratègies de desenvolupament futures)
2.3. Estructura general del pla d´empresa-exemples sectorials
2.4.Realització del resum executiu-claus de redacció i comunicació

3. Definició del canvi de negoci

3.1. Anàlisi dels nou blocs del canvas
3.2. Pràctica grupal del canvas
3.3. Presentació dels promotors del projecte
3.4. Currículum empresarial i personal dels promotors
3.5. Desenvolupament pràctic
3.6. Pactes previs entre els futurs socis
3.7. Pla empresa: disseny i descripció de productes i serveis/pla de producció

4. Pla de comunicació i màrqueting del projecte

4.1. Estils de comunicació/assertivitat i empatia/comunicació no verbal
4.2. Importància de les xarxes socials
4.3. Explicar el projecte als stakeholders
4.4. Pràctica d´elevator pitch

5. Lideratge

5.1. Previ: autolideratge-bases pràctiques
5.2. Qüestions claus per formar, gestionar de forma eficaç equips de treball i solucionar els conflictes
5.3. Gestió del temps-claus pràctiques per gestionar la nostra agenda de forma adequada

6. Viabilitat econòmica del projecte: Pla econòmic financer

6.1. Entendre i saber explicar les finances de la teva empresa-treball amb eines pràctiques de suport

7. Obligacions fiscals i amb la seguretat social

7.1. Opcions legals
7.2. Forma jurídica del negoci i repercussions personals i legals

 30h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat