//Gestió àgil de projectes amb Scrum
Gestió àgil de projectes amb Scrum 2023-02-28T13:37:51+02:00

Project Description

Gestió àgil de projectes amb Scrum

Objectius:

  • Conèixer els principis i valors àgils que fan que Scrum funcioni.
  • Entendre la diferència entre “being agile” i “doing agile”.
  • Saber els conceptes clau en Scrum com la inspecció, adaptació i transparència.
  • Conèixer els esdeveniments o reunions en Scrum.
  • Saber identificar les responsabilitats dels diferents rols de Scrum.
  • Comprendre el rol de Scrum Master en Scrum i quines són les seves responsabilitats.
  • Comprendre el rol de Product Owner en Scrum i quines són les seves responsabilitats.
  • Conèixer les bones pràctiques en processos d’implantació de Scrum.
  • Saber identificar els errors típics en processos d’implantació de Scrum.

Obert a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. Agile: La cultura àgil (4 h)

1.1. Introducció a Agile
1.2. La cultura àgil
1.3. El Manifest Àgil
1.4. Principis i valors àgils
1.5. Cicle de vida àgil
1.6. Agile vs Waterfall
1.7. Equips i organitzacions àgils
1.8. Lean: Kaizen o Millora contínua

2. The Scrum Framework (4 h)

2.1. Introducció a Scrum
2.2. Definició de Scrum
2.3. The Scrum Guide
2.4. Història de Scrum
2.5. Usos de Scrum
2.6. Els pilars de Scrum
2.7. Els valors de Scrum
2.8. Components de Scrum

3. Rols en Scrum (3,5 h)

3.1. Els equips de Scrum
3.2. Scrum Master
3.3. Product Owner
3.4. Scrum Development Team

4. Esdeveniments en Scrum (5,5 h)

4.1. Timeboxing
4.2. Spris
4.3. Sprint Planning Meeting
4.4. Daily Scrum Meeting
4.5. Sprint Review Meeting
4.6. Sprint Retrospective Meeting
4.7. Backlog Grooming

5. Artefactes a Scrum (5 h)

5.1. Transparència dels artefactes
5.2. Product Backlog
5.3. Sprint Backlog
5.4. Increment
5.5. Themes, Epics i User Stories
5.6. Definition of Done
5.7. Kanban

6. Estimació àgil (5 h)

6.1. Velocitat d’Equip
6.2. Tècniques d’estimació àgil
6.3. Planning Poker
6.4. Burdown Chart
6.5. Punts d’història

7. El rol de Scrum Master (4 h)

7.1. Què ha de fer un Scrum Master?
7.2. Què no ha de fer un Scrum Master?
7.3. Responsabilitats o funcions d’un Scrum Master
7.4. Responsabilitats d’un Scrum Master amb l’Equip de Desenvolupament
7.5. Responsabilitats d’un Scrum Master amb el Product Owner
7.6. Responsabilitats d’un Scrum Master amb l’Organització
7.7. El Scrum Master i els esdeveniments de Scrum
7.8. El Scrum Master i els artefactes de Scrum

8. El rol de Product Owner (4 h)

8.1. Què ha de fer un Product Owner?
8.2. Què no ha de fer un Produt Owner?
8.3. Responsabilitats o funcions d’un Product Owner
8.4. Col·laborant amb l’equip
8.5. Col·laborant amb el Scrum Master
8.6. Col·laborant amb clients, usuaris i Stakeholders
8.7. Escalant el paper de Product Owner
8.8. Errors comuns a evitar

9. Definició de la Visió del Producte (5 h)

9.1. La visió del producte
9.2. Qualitats desitjables de la visió
9.3. The Minimal Marketable Product
9.4. simplicitat
9.5. Necessitats del client
9.6. Atributs del producte
9.7. Tècniques de creació de la visió
9.8. The Product Road Map
9.9. Productes mínims i variants de producte
9.10. Errors comuns a evitar

10. Gestió del Product Backlog (5 h)

10.1. Característiques d’un bon Product Backlog
10.2. Product Backlog Grooming
10.3. Descobriment i descripció dels PBI
10.4. Priorització del Product Backlog
10.5. Preparant-se per a la planificació de Sprint
10.6. Gestió de requisits no funcionals
10.7. Escalant el Product Backlog
10.8. Errors comuns a evitar

11. Planificació de les entregues (5 h)

11.1. Temps, cost i funcionalitat
11.2. La qualitat està congelada
11.3. Lliuraments primerenques i freqüents
11.4. Quarterly Cycles
11.5. Velocitat
11.6. The Release Burndown
11.7. The Release Plan
11.8. Planificació d’entregues en grans projectes
11.9. Errors comuns a evitar

 50h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Transversal (PT2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat