Vés al contingut

Gestió àgil de projectes amb Scrum

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
50h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

Ens movem en un entorn VUCA, acrònim creat per l'United States Army War College i molt utilitzat en els darrers anys per descriure el món volàtil, incert, complex i ambigu que va sorgir després de la fi de la Guerra Freda. 

Aquest nou context requereix noves habilitats i noves maneres de gestionar les organitzacions que es troben immerses en una profunda transformació per adequar-se a un entorn cada vegada més canviant. 

En aquesta formació veurem una nova manera de gestionar projectes, la gestió Agile amb Scrum.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer els principis i valors àgils que fan que Scrum funcioni. 

 • Entendre la diferència entre being agile i doing agile. 

 • Conèixer conceptes clau en Scrum com la inspecció, l’adaptació i la transparència. 

 • Conèixer els esdeveniments o reunions en Scrum. 

 • Saber identificar les responsabilitats dels diferents rols de Scrum. 

 • Comprendre el rol de Scrum Master en Scrum i quines són les seves responsabilitats. 

 • Comprendre el rol de Product Owner en Scrum i quines són les seves responsabilitats. 

 • Conèixer les bones pràctiques en processos d'implantació de Scrum. 

 • Saber identificar els errors típics en processos d'implantació de Scrum.

 

Contingut
 1. Agile: la cultura àgil 

  • Introducció a Agile

  • La cultura àgil

  • El Manifest àgil

  • Principis àgils

  • Cicle de vida àgil

  • Agile vs. Waterfall

  • Equips i organitzacions àgils

  • Lean: Kaizen o millora contínua 

 2. El marc de treball Scrum 

  • Concepte

  • La guia Scrum

  • Història d’Scrum

  • Usos d’Scrum

  • Els pilars d’Scrum

  • Els valors d’Scrum

  • Components d’Scrum

 3. Rols en Scrum

  • Els equips d’Scrum

  • Scrum master

  • Product owner

  • Scrum development team 

 4. Esdeveniments a Scrum

  • Timebox

  • Sprint

  • Sprint Planning Meeting

  • Daily Scrum Meeting

  • Sprint Review Meeting

  • Sprint Retrospective Meeting 

  • Backlog Grooming 

 5. Artefactes a Scrum

  • La transparència dels artefactes 

  • Product backlog

  • Sprint backlog

  • L’increment

  • Temes, èpiques i històries d’usuari

  • Definition of done

  • Kanban 

 6. Estimació àgil

  • Punts d’història

  • Velocitat d'equip

  • Tècniques d'estimació àgil

  • Planning poker

  • Burdown chart 

 7. El rol de l’Scrum master

  • Responsabilitats i funcions de l'Scrum master

  • L’Scrum master i els esdeveniments de Scrum

  • L’Scrum master i els artefactes de Scrum 

 8. El rol del product owner

  • Funcions i responsabilitats del product owner

  • Interaccions del product owner

  • Escalant el paper de product owner 

 9. Definició de la visió de producte

  • La visió del producte

  • Producte mínim comercialitzable

  • Necessitats del client

  • Atributs del producte

  • Tècniques de creació de la visió de producte

  • El roadmap de producte

 10.  Gestió del product backlog

  • Característiques d'un bon product backlog 

  • Product Backlog Grooming

  • Descobriment i descripció dels PBI

  • Priorització del product backlog

  • Preparant-se per a l’sprint 

 11. Planificació dels lliuraments

  • Temps, cost i abast

  • Lliuraments avançats i freqüents

  • Quarterly cycles

  • El pla de lliuraments

 

Metodologia

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.