Infermera i farmacologia bàsica 2023-04-20T17:19:31+02:00

Project Description

Infermera i farmacologia bàsica

En els darrers anys estem observant un increment continuat en la utilització de fàrmacs, que es deu a factors com l’increment en la recerca de nous medicaments; l’augment de l’esperança de vida, amb pacients d’edat avançada amb multimorbiditat que requereixen múltiples tractaments;  la introducció de les recomanacions de tractament farmacològic en les guies de pràctica clínica i, en un context global,  l’augment de persones que tenen accés als medicaments.

Al llarg del curs es descriuen els principis bàsics de la farmacologia, així com les característiques generals del tractament farmacològic de patologies amb elevada prevalença com són malalties cardiovasculars, renals, digestiva i respiratòria. També hi ha un capítol dedicat a la farmacologia del dolor.

Objectius

 • Conèixer la farmacologia bàsica dels principals medicaments usats en clínica per tal d’aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària de la infermeria.
 • Adquirir un coneixement ampliat sobre les diferents formulacions per a l’administració de medicaments i les seves característiques.
 • Conèixer els principis de la farmacocinètica i farmacodinàmica dels fàrmacs i el seu impacte en l’acció dels medicaments i els seus efectes adversos.

Personal d’Infermeria i Auxiliars d’Infermeria.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

MÒDUL 1: CORRECTA ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

 1. Formes farmacèutiques
 2. Vies d’administració de fàrmacs
 3. Preparació segura de medicaments

MÒDUL 2. FARMACOCINÈTICA I FARMACODINÀMICA

 1. Farmacocinètica
 2. Farmacocinètica clínica: vies d’administració
 3. Farmacodinàmica: mecanisme d’acció dels fàrmacs

MÒDUL 3. FARMACOLOGIA CARDÍACA I DE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL

 1. Els vasodilatadors
 2. Els antiarítmics
 3. Els diürètics
 4. Farmacologia del SCA, la FA, la IC i la HTA

MÒDUL 4. FARMACOLOGIA RENAL, DE LES ALTERACIONS DELS LÍPIDS I LA COAGULACIÓ

 1. Farmacologia de l’hemostàsia
 2. Farmacologia dels lípids

MÒDUL 5. FARMACOLOGIA DEL DOLOR

 1. Fàrmacs analgèsics
 2. Fàrmacs co-analgèsics

MÒDUL 6. FARMACOLOGIA DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA

 1. Fàrmacs antiulcerosos i antiemètics
 2. Fàrmacs que actuen sobre la motilitat intestinal
 3. Fàrmacs broncodilatadors i antiinflamatoris bronquials
 4. Fàrmacs antihistamínics i antitussígens
 5. Fàrmacs expectorants i mucolítics

30 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Sectorial (PS2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat