//Infermera i farmacologia bàsica
Infermera i farmacologia bàsica 2019-01-03T12:51:42+02:00

Project Description

Infermera i farmacologia bàsica

En els darrers anys estem observant un increment continuat en la utilització de fàrmacs, que es deu a factors com l’increment en la recerca de nous medicaments; l’augment de l’esperança de vida, amb pacients d’edat avançada amb multimorbiditat que requereixen múltiples tractaments;  la introducció de les recomanacions de tractament farmacològic en les guies de pràctica clínica i, en un context global,  l’augment de persones que tenen accés als medicaments.

Al llarg del curs es descriuen els principis bàsics de la farmacologia, així com les característiques generals del tractament farmacològic de patologies amb elevada prevalença com són malalties cardiovasculars, renals, digestiva i respiratòria. També hi ha un capítol dedicat a la farmacologia del dolor.

Objectius

 • Conèixer la farmacologia bàsica dels principals medicaments usats en clínica per tal d’aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària de la infermeria.
 • Adquirir un coneixement ampliat sobre les diferents formulacions per a l’administració de medicaments i les seves característiques.
 • Conèixer els principis de la farmacocinètica i farmacodinàmica dels fàrmacs i el seu impacte en l’acció dels medicaments i els seus efectes adversos.

MÒDUL 1: CORRECTA ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

 1. Formes farmacèutiques
 2. Vies d’administració de fàrmacs
 3. Preparació segura de medicaments

MÒDUL 2. FARMACOCINÈTICA I FARMACODINÀMICA

 1. Farmacocinètica
 2. Farmacocinètica clínica: vies d’administració
 3. Farmacodinàmica: mecanisme d’acció dels fàrmacs

MÒDUL 3. FARMACOLOGIA CARDÍACA I DE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL

 1. Els vasodilatadors
 2. Els antiarítmics
 3. Els diürètics
 4. Farmacologia del SCA, la FA, la IC i la HTA

MÒDUL 4. FARMACOLOGIA RENAL, DE LES ALTERACIONS DELS LÍPIDS I LA COAGULACIÓ

 1. Farmacologia de l’hemostàsia
 2. Farmacologia dels lípids

MÒDUL 5. FARMACOLOGIA DEL DOLOR

 1. Fàrmacs analgèsics
 2. Fàrmacs co-analgèsics

MÒDUL 6. FARMACOLOGIA DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA

 1. Fàrmacs antiulcerosos i antiemètics
 2. Fàrmacs que actuen sobre la motilitat intestinal
 3. Fàrmacs broncodilatadors i antiinflamatoris bronquials
 4. Fàrmacs antihistamínics i antitussígens
 5. Fàrmacs expectorants i mucolítics

La formació té una durada lectiva de 30 hores.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Aquest curs va adreçat a:
 • Infermeres i auxiliars d’infermeria.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rcortes@ucf.cat, per a més informació.

El preu del curs és de 120€.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.   rcortes@ucf.cat – 932 594 384