//La història de vida com a instrument de l’atenció centrada en la persona
La història de vida com a instrument de l’atenció centrada en la persona 2023-02-28T12:56:42+02:00

Project Description

La història de vida com a instrument de l’atenció centrada en la persona

La Historia de vida s’entén com una eina d’acompanyament i de cura de la persona en els seus entorns de vida, en aquest cas en l’àmbit residencial. Aquesta perspectiva d’oferir serveis d’atenció fonamentats en la història de vida es recolza en el Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP). Aquest es basa en posar la persona atesa en el centre, tant de les cures assistencials que precisa, com, i amb més importància encara, dels processos d’acompanyament en el propi projecte vital, presa de decisions i definició del seu pla de vida.

La història de vida com a eina de personalització aportarà estratègies i ajudarà a construir un itinerari respectuós i adient basat ens petits detalls personals, que permeten treballar els gran valors en l’ atenció, des de la responsabilitat ètica.

S’analitzaran instruments que facilitaran treballar la història de vida i permetran abordar les relacions de confiança entre la persona, els professionals i el projecte vital.

Objectius:

 • Conèixer la història de vida com a eina principal per a tractar a la persona amb respecte i dignitat.
 • Adquirir eines i estratègies pràctiques per a conèixer el projecte de vida de la persona.

Tots i totes els i les professionals que vulguin aprofundir en el coneixement de la història de vida.

 • La formació té una durada lectiva de 10 hores.

Mòdul 1. El model d’atenció centrada en la persona: instruments d’intervenció

 • Què és l’atenció centrada en la persona?
 • La gestió centrada en la persona
 • Atenció centrada en la persona i presa de decisions
 • Instruments d’intervenció des de la persona
 • Instruments d’acompanyament des dels professionals
 • Actituds des de l’ACP
 • Concepte de persona

Mòdul 2. L’ús de la història de vida en el model d’ACP

 • Història de vida, conceptes generals
 • Instruments que ens ajuden a treballar la història de vida
 • Història de vida i reminiscència
 • Eines i resultats
 • Història de vida, consideracions i valors d’una estratègia
 • L’ús de la història de vida en el model d’ACP
 • Projecte de vida des de la història personal del centre

Mòdul 3. Treball de casos per treballar la història de vida com a instrument de l’ACP

La metodologia proposada en el programa és la pròpia d’un curs autoformatiu en línia, en què la persona participant podrà anar aprenent a partir del material didàctic interactiu i audiovisual que s’hi inclou.

Al llarg del material didàctic es van proposant diferents activitats interactives autoformatives. Aquestes petites activitats li permeten al participant regular la integració de l’aprenentatge a mesura que avança en el curs.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Sectorial (PS2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

L’element d’avaluació del curs són els qüestionaris que el participant trobarà al finalitzar cada mòdul de contingut. Aquests exercicis permeten avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes treballats.

Les condicions necessàries per a superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut dels mòduls del curs;
 • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, el o la participant del curs el valorarà mitjançant una enquesta de satisfacció.