Resolució de conflictes 2023-04-25T17:16:07+02:00

Project Description

Resolució de conflictes

Els conflictes formen part del nostre dia a dia. Tard o d’hora, els conflictes apareixen i és bo tenir les habilitats interpersonals per gestionar-los, cosa
que ens ajudarà a millorar les nostres relacions laborals amb els nostres companys i companyes i amb la ciutadania.

Al llarg dels 5 mòduls, que integren aquesta formació, et proporcionem un marc de referència i una guia d’actuació per millorar les teves habilitats comunicatives i saber gestionar les pròpies emocions. També aprendràs a saber com actuar en moments en els que hagis d’abordar un conflicte i a utilitzar eines per gestionar-lo, tals com la mediació i la negociació. En aquesta formació trobaràs la part positiva dels conflictes, com una forma de creixement personal.

Objectiu general:

  • Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics:

  • Comprendre la naturalesa dels conflicte.
  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacios.
  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable.
  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.
  • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Adreçat a tots els professionals.

Aquesta formació es realitzarà de forma presencial a les oficines d’Unió Consorci Formació al recinte Pere Virgili de Barcelona.

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.

1.1. La comunicació interpersonal
1.2. Tipus de comunicacions
1.3. La comunicació eficaç
1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.

2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç.
2.3. Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.

3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
3.3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6. Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes.

4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
4.2. La mediació i la negociació.
4.3. Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació.

5.1. Models de negociació: Negociació per posició, negociació per principis i negociació per situació.
5.2. Fases de la negociació:
5.3. Preparació de la negociació
5.4. Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions
5.5. Estudi del mitjà
5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
5.7. Planificació de la negociació
5.8. Avaluació de la relació de forces La identitat global
5.9. Els valors
5.10. Els estatuts
5.11. Els poders
5.12. Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
5.13. La banda de objectius
5.14. Conducció de la negociació
5.15. Discussió
5.16. La informació en la negociació
5.17. Problemes de forma
5.18. Propostes

30h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Transversal (PT2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat