//Salut digital i transformació digital
Salut digital i transformació digital 2023-04-25T17:23:00+02:00

Project Description

Salut digital i transformació digital

La pandèmia ha accelerat molt l’aplicació de tecnologies digitals en l’atenció sanitària i ara caldrà revisar i ordenar la seva utilitat i eficiència en la situació de post pandèmia.

Amb aquest punt de partida i tenint em compte el moment que estem vivint, són molts els reptes del nostre sistema sanitari.

Així doncs, la salut digital entesa com a oportunitat té un gran potencial per contribuir a la superació de molts d’aquests reptes. Però ens cal ser molt conscients del paper del pacient en tot això i el món que l’envolta, perquè tenir un pacient connectat amb el Sistema de Salut significa tenir un pacient més empoderat, compromès i més conscient del seu estat de salut, fet que ens ajuda a tots. I això passa per una transformació digital que implica a les organitzacions i als professionals que hi treballen.

En aquest curs apropem aquelles eines i recursos per reflexionar i estar preparats per fer front a noves maneres de fer i de treballar amb aquesta transformació digital, així com l’impacte de les tecnologies disruptives en l’àmbit de la salut. Tecnologies amb les que difícilment podrem treballar si no coneixem i posem en context les oportunitats que ens faciliten i el seu impacte.

Objectius d’aprenentatge:

 • Descobrir el potencial de les noves tecnologies disruptives i els facilitadors tecnològics, aplicats als diferents àmbits assistencials.

Objectius específics:

 • Reflexionar sobre els reptes del sistema de salut i veure les oportunitats i l’impacte de la salut digital.
 • Situar el moment actual dintre del context VUCA/BANI per potenciar la mentalitat i la capacitat d’adaptar-se als canvis constants.
 • Aprofundir en la necessitat d’innovar en l’àmbit sanitari.
 • Conèixer tecnologies disruptives: el seu ús i les potencialitats en l’àmbit mèdic.
 • Potenciar les estratègies i metodologies que impliquen la transformació digital del sistema.
 • Veure la importància de la ciberseguretat en les organitzacions de salut

Tots els professionals assistencials.

 • La formació té una durada lectiva de 15 hores.
 1. Reptes del sistema de salut
 • Introducció
 • La sanitat pública i universal
 • L’impacte de la COVID-19
 • Un bon model amb baixa inversió
 • Reptes externs
 • Reptes interns
 • Propostes de solucions
 • La salut digital com a oportunitat
 1. Navegar en aigües tempestuoses: VUCA/BANI
 • La complexitat de les organitzacions de la salut
 • La transformació digital dels serveis de salut és complexa
 • Què volem dir quan parlem de salut digital?
 • Problemes tècnics versus problemes adaptatius
 • Els reptes adaptatius requereixen lideratge
 • La nostra societat
 • Un context molt complex
 • VUCA: una manera d’analitzar la realitat social i actuar en consonància
 • Desprès del VUCA arriba el BANI
 • Els reptes del BANI
 1. Per què necessitem innovar?
 • Innovació en salut
 • La innovació a Europa i Espanya
 • La innovació a les Comunitats Autònomes
 • Situació actual de la innovació en el nostre ecosistema de salut (DAFO)
 • Camps prometedors per a la innovació en salut i nous reptes
 • El procés d’innovació en salut
 • Què és innovació i què no en el sector biomèdic?
 • Casos d’èxit
 • Algunes innovacions que poden canviar l’atenció sanitària i la medicina
 1. Tecnologies disruptives: IA
 • El cas de DeepMind
 • La Intel·ligència emocional (IA)
 • Les xarxes neuronals
 • L’entrenament de xarxes neuronals
 • Problemes i limitacions
 • Aplicacions de la IA
 • Intel·ligència Artificial General
 1. Aplicacions de la impressió 3D en medicina
 • Introducció
 • Història
 • Tipus d’impressores per a aplicacions mèdiques
 • Què és la impressió 3D en Medicina
 • Característiques i varietat dels materials
 • Us mèdic de la impressió 3D
 • Bioimpressió
 1. El pacient connectat
 • Introducció
 • Les eines digitals
 • L’empoderament de la ciutadania
 • Avantatges de tenir un pacient connectat al Sistema de Salut
 • Adopció i barreres de les eines digitals
 • La salut mòbil
 • Les aplicacions de salut
 1. Transformació digital: estratègies i metodologies innovadores
 • Introducció
 • Les eines digitals
 • L’empoderament de la ciutadania
 • Avantatges de tenir un pacient connectat al Sistema de Salut
 • Adopció i barreres de les eines digitals
 • La salut mòbil
 • Les aplicacions de salut
 1. Ciberseguretat, privacitat i ètica
 • Introducció
 • La ciberdelinqüència
 • La ciberseguretat en les organitzacions de la salut
 • Principals amenaces de ciberseguretat
 • Com fer front als reptes de ciberseguretat

La metodologia proposada en aquesta formació és la pròpia d’un curs autoformatiu en línia, en què la persona participant podrà anar aprenent a partir d’un material didàctic interactiu. En el qual, a banda de la part tècnica-conceptual,  s’inclouen audiovisuals de suport, casos, exemples i estratègies que ajuden de manera pràctica, a la transferència del coneixement en el dia a dia.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Sectorial (PS2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

L’element d’avaluació del curs és el qüestionari que es troba en acabar la visualització de cada mòdul que integra la formació. Aquests exercicis permeten avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes treballats.

Les condicions necessàries per a superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut dels tres blocs del curs;
 • que la nota obtinguda de cada qüestionari sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, el o la participant del curs el valorarà mitjançant una enquesta de satisfacció.