Teletreball: una experiència segura i saludable 2023-04-25T17:29:59+02:00

Project Description

Teletreball: una experiència segura i saludable

L’any 2020 el teletreball ha irromput de manera generalitzada i urgent degut a la necessitat de les organitzacions de mantenir la seva activitat i protegir la salut dels seus professionals durant la primera onada de la covid19. L’experiència viscuda ha derivat la integració del teletreball al conjunt d’organitzacions com una modalitat més a tenir molt en compte, fins al punt que s’ha vist la necessitat d’accelerar la regulació de la seva pràctica legislativament.

Els professionals que desenvolupen la seva activitat total o parcialment en modalitat de teletreball han d’incorporar nous coneixements i desenvolupar noves habilitats per a tenir una experiència segura i saludable. Sens dubte, dos aspectes que han de centrar la seva atenció són la cura de la seva salut física i emocional i la seguretat i protecció de les dades que gestionen en el desenvolupament de la seva activitat.

El curs Teletreball segur i saludable aporta eines pràctiques i fàcilment transferibles a la realitat pròpia dels professionals que treballen en remot des d’ambdues mirades, la salut de les persones i la seguretat de la informació personal i organitzacional.

 • Aplicar les pautes bàsiques d’actuació per a protegir les dades personals pròpies i de les persones amb les quals interactuem durant la jornada de teletreball.
 • Identificar i saber fer front als riscos que comporta la navegació per internet per a la informació i documentació de la pròpia organització.
 • Conscienciar sobre la importància de tenir cura de la salut física i emocional durant la jornada de teletreball.
 • Integrar bones pràctiques saludables en les rutines diàries de teletreball.

Tots els/les professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

En aquest curs concret, hem orientat els continguts a la transferència a la realitat professional de cada persona, incorporant consells i pautes molt clares que facilitin el seu aprenentatge i la seva aplicabilitat.

1. Consells bàsics per a preparar la jornada de teletreball

  • Accés segur a internet
   • Navegació segura
   • VPN, quan usar-la?
  • Ús de claus d’accés i autenticació
   • Tipus de claus d’accés
   • Contrasenyes segures
   • Recursos per a gestionar les contrasenyes
  • Protocol de Seguretat de les dades
   • Consells
  • Personalització de l’espai de treball
   • Conceptes bàsics: higiene postural i ergonomia
   • El teu espai
   • Dispositius

2. Consells de seguretat i salut durant la jornada de teletreball

  • Control dels propis dispositius
   • Bloqueig, virus i comunicació d’incidències
  • Protecció de dades personals
   • Principi de continuïtat assistencial
   • Consentiment previ
   • Informació confidencial
  • Les Pauses actives
   • Definició i beneficis
   • Tipus d’exercicis: escalfament, estirament i relaxació

3. Consells per a tancar la jornada de teletreball

  • Les còpies de seguretat
   • Consells
  • Eliminació d’arxius
   • Aprèn a fer-ho correctament
  • Desconnexió digital
   • Evitar l’aïllament
   • Dret a la desconnexió digital dels treballadors
   • Corresponsabilitat dels treballadors

2 hores.

15 €

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

Per a més informació:

Jordi Cutrina, d’Unió Consorci Formació.  jcutrina@ucf.cat – 93 259 43 80